Recycling betonu budowlanego

Recykling betonu budowlanego i sprzedaż kruszywa - Nasza Oferta


Nasza firma zajmuje się recyklingiem odpadu budowlanego. Przyjmujemy odpad budowlany, odpad z remontów dróg i prac rozbiórkowych (gruz, asfalt i beton), który za pomocą mobilnej kruszarki szczękowej z zespołem sit wibracyjnych jest kruszony i przesiewany.

Proces recyclingu rozpoczyna się od przesiewania w zespole sit wibracyjnych (usuwa się w ten sposób kamienie i inne zanieczyszczenia). Następnie w komorze kruszarki materiał ulega skruszeniu przez szczęki kruszarki. Na sortownicy następuje rozdział materiału na poszczególne frakcje wedle zapotrzebowania.

Powstałe kruszywa wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników, a także do umocnienia nawierzchni dróg, które nie posiadą nawierzchni bitumicznej.

Oferta kruszywa z recyclingu:
  • Osiewka od 0 - 16 mm
  • Groszek od 16 - 30 mm
  • Tłuczeń gruby od 30 - 55 mm

Zapraszamy do kontaktu. Zamówienia na beton, kruszywa i ziemię z dostawą na dzień następny prosimy składać najpóźniej do godz. 17:00.

kruszenie i sortowanie
kruszenie i sortowanie
kruszenie i sortowanie

Zaufali nam!


zaufali nam zaufali nam zaufali nam zaufali nam zaufali nam zaufali nam zaufali nam zaufali nam zaufali nam

Kontakt


Biuro

Poznań 61 - 357, ul. Gołężycka 132

+48 601 157 158, +48 601 156 157

poczta@lep-mat.pl

NIP: 782-21-35-669

Regon: 639685977

KRS: 0000994767

Zamówienia

Poznań, ul. Gołężycka 132

+48 693 978 018

handel@lep-mat.pl

6:00 - 17:00

Betoniarnia

Poznań, ul. Gołężycka 132

+48

6:00 - 15:00