tel.: +48 601 157 158   ,+48 601 701 037    fax +48 61 881 57 24
e-mail: poczta@lep-mat.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 - 2013"Pozyskanie parku maszynowego czynnikiem determinującym wzrost konkurencyjnośœci oraz dywersyfikacji działalnośœci firmy PHU Łępecki & Matuszczak"

Całkowita wartoœć inwestycji2 400 000,00zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa1 200 000,00zł
Beneficjent - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Łępecki & Matuszczak
Mariusz Łępecki, Krzysztof Matuszczak Spółka Jawna


Przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.2 jest pozyskanie w ramach projektu:
 • koparki gąsienicowej pozwalającej na wydobywanie minerałów z niższego poziomu niż obecnie. Przełoży się to na znacznie większe wykorzystanie posiadanych złóż co z kolei przełoży się na zwiększenie wydobycia i poprawy warunków zwłaszcza bezpieczeństwa pracy.
 • przesiewacza na mokro wraz z dodatkowym wyposażeniem co znacznie przyspieszy obróbkę i przygotowanie wydobywanych minerałów do sprzedaży czy też realizacji projektu do dalszego wykorzystania w cyklu produkcyjnym.
Dodatkowo dzięki zakupowi przesiewacza będzie możliwe fragmentowanie wydobytych materiałów.

Podstawowym celem projektu inwestycyjnego jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Łępecki & Matuszczak Sp. J. na rynku regionalnym oraz ponadregionalnym poprzez pozyskanie innowacyjnych urządzeń do produkcji różnego rodzaju betonu i elementów betonowych.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia firma mogła zaproponować wprowadzenie nowych produktów do swojej oferty oraz zdecydowanie zwiększyć moce produkcyjne, co pozwoliło usprawnić i uelastycznić realizację zleceń oraz podwyższyć jakość oferowanych produktów i usłóg. W szczególności projekt inwestycyjny przyczynił się do realizacji następujących celów:
 • wprowadzenie do oferty nowych produktów (beton B-2,5; B-5 oraz B-7, beton drogowy, podsypkę cementowo - piaskową), co pozwoli na zdywersyfikowanie i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa i podniesienie jego konkurencyjności
 • zastosowanie innowacyjnych technologii poprzez zakup nowoczesnych urządzeń
 • stosowanie nowoczesnych technik wydobycia jak i obróbki kopalin
 • podniesienie jakości wydobywanych kopalin
 • zaoferowanie nowych nie oferowanych dotychczas produktów
 • uzyskanie precyzji, dokładności i powtarzalności wykonania betonu
 • poprawienie jakości produktów
 • podniesienie na wyższy poziom relacji produkcji przedsiębiorstwa do środowiska (w tym istotny wkład w ochronę środowiska poprzez zakup maszyny do kruszenia kamienia) i do współczesnych wymagań BHP
 • skrócenie czasu realizacji zamówień

Oferowanie nowych produktów
Rezultatem - efektem przeprowadzenia inwestycji będzie możliwość produkcji betonu o różnych właściwościach, beton drogowy, podsypka cementowo - piaskowa, beton B2,5, B5, B7, podsypki cementowo - piaskowej, chudziaka jak i betonu szlachetnego

Modyfikacja usług firmy
Zmodyfikowany został proces wydobycia jak i suszenia kopalin przy jednoczesnym ich frakcjonowaniu

Wzrost potencjału produkcyjnego firmy
W efekcie wyposażenia przedsiębiorstwa w nowoczesną technologię, zwiększa się moce produkcyjne firmy Łępecki & Matuszczak Sp. J. Maszyny i urządzenia, zakupione w ramach realizacji projektu, pozwoliły na olbrzymi wzrost mocy produkcyjnych

Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie
Planowanie do zakupu maszyny posiadają certyfikat bezpieczeństwa CE i spełniają wszelkie wymagane zabezpieczenia

Ochrona środowiska
Projekt zakładał zakup maszyn, które wpływają na poprawę stanu środowiska, poprzez posiadanie wszelkich certyfikatów jak i mniejsze zużycie paliwa i olejów. Możliwy jest także recykling dużych kamieni poprzez zastosowanie kruszarki

© 2013 ŁĘPECKI & MATUSZCZAK - All rights reserved.