tel.: +48 601 157 158   ,+48 601 701 037    fax +48 61 881 57 24
e-mail: poczta@lep-mat.pl

Recykling - Nasza Oferta


Nasza firma zajmuje się recyklingiem odpadu budowlanego. Przyjmujemy odpad budowlany, odpad z remontów dróg i prac rozbiórkowych (gruz, asfalt i beton), który za pomocą mobilnej kruszarki szczękowej z zespołem sit wibracyjnych jest kruszony i przesiewany.

Proces recyclingu rozpoczyna się od przesiewania w zespole sit wibracyjnych (usuwa się w ten sposób kamienie i inne zanieczyszczenia). Następnie w komorze kruszarki materiał ulega skruszeniu przez szczęki kruszarki. Na sortownicy następuje rozdział materiału na poszczególne frakcje wedle zapotrzebowania.

Powstałe kruszywa wykorzystywane są w budownictwie drogowym jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej m.in. dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników, a także do umocnienia nawierzchni dróg, które nie posiadą nawierzchni bitumicznej.

    Oferta kruszywa z recyclingu:
  • Osiewka od 0 - 16 mm
  • Groszek od 16 - 30 mm
  • Tłuczeń gruby od 30 - 55 mm

Zapraszamy do kontaktu.

Kruszarka - załadunek i przemiał
Sortowanie przemiału Recycling gruzu
© 2013 ŁĘPECKI & MATUSZCZAK - All rights reserved.